Agnieszka Bochowicz

MISJA
W pracy mediatora zapominam o społeczeństwie osiągnięć. Liczy się tylko człowiek. Tu, teraz i w przyszłości.

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy kierunek Psychologia w biznesie, dyplomowany mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i w Toruniu.Interwent kryzysowy. Nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. Współorganizator  Konferencji Naukowej „Mediacja- nowa kultura rozwiązywania sporów”. Współzałożycielka  Fundacji Gildia Mediacyjna. Zawodowo od wielu lat związana z firmą międzynarodową. Fascynuje ją  psychologia konfliktu oraz różne formy i metody rozwiązywania konfliktów. Mama Oli i Mikołaja. Uwielbia malować, fotografować a nade wszystko obserwować zmieniający się wokół świat.

Wywiad z Agnieszka Bochowicz

Agnieszka Abramczyk

MISJA
Podążaj za człowiekiem. Nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko ma swoje konsekwencje.

Czynny mediator, wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  postępowań mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. Wykładowca i współzałożycielka Koła Naukowego Psychologii Mediacji i Negocjacji w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Współzałożycielka Fundacji Gildia Mediacyjna. Współorganizator  Konferencji Naukowej „Mediacja- nowa kultura rozwiązywania sporów”. Współpracuje z ośrodkiem mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy gdzie prowadzi szkolenia i „Fundacji Dobra” w Toruniu. Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Fundacji ,,Pacta Sunt Servanda. Etyka i Zaufanie”. Przedsiębiorca – właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania i konsultacje w obszarze komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. Alternative Dispute Resolution). Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w specjalności Psychologia w Zarządzaniu a także Negocjacje w Usługach Finansowych oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy studiów podyplomowych w zakresie Negocjacji i Mediacji.

Prywatnie mama Justyny, Karoliny i Adama. Dodatkowo interesuje się: rozwiązywaniem konfliktów w oparciu o metody ADR(ang. Alternative Dispute Resolution), siatkówką, podróżami, życiem i kulturą starożytnych Chin.

Wywiad z Agnieszką Abramczyk