Szkolenie podstawowe z mediacji-40 godzin zegarowych

Miejsce: Bydgoszcz ul. Jagiellońska (detale zostaną przekazane w terminie późniejszym)

Mediator to zawód przyszłości. Dzięki oferowanemu szkoleniu zdobędziesz nowe umiejętności i uzyskasz kwalifikacje, które zwiększą Twoją konkurencyjność na rynku pracy lub wzmocnią Twoją obecną pozycję. W świecie opanowanym przez technologię coraz częściej zapomina się o prawidłowej i skutecznej komunikacji oraz umiejętności utrzymaniu relacji osobistych i biznesowych.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do osób z wyższym wykształceniem (zwłaszcza psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, pracowników opieki socjalnej, pracowników  kuratorów) oraz do osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów rodzinnych, rozwodowych, separacyjnych, spadkowych, sąsiedzkich, pracowniczych oraz cywilnych w tym gospodarczych.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • psychologii konfliktu,
  • procedur i metod rozwiązywania konfliktów,
  • skutecznej komunikacji,
  • elementów negocjacji,
  • mediacji, etapów mediacji i roli mediatora,
  • prawnych aspektów mediacji,
Metodologia prowadzenia szkolenia: Szkolenie podstawowe z mediacji prowadzone jest metodą aktywizującą oraz intensywnie warsztatową. Treści teoretyczne stanowią w każdym przypadku tylko podstawę do wykorzystania ich podczas: gier i symulacji, post testów, quizów, sesji pokazowych,prezentacji, analizy studium przypadków, oraz filmów edukacyjnych, odgrywania ról, sesji coachingowych grupowych i indywidualnych.

W związku z tym, że trenerzy są praktykami, wychodzą z założenia, że każdy człowiek najefektywniej uczy się poprzez ćwiczenia i wykorzystywanie wiedzy podczas symulacji. Wykłady teoretyczne są zawsze połączone z warsztatem. Warsztaty są bardzo intensywne i wymagają maksimum skupienia. Dzięki temu każdy uczestnik trenuje umiejętności i kończy szkolenie z podstawowym i praktycznym zasobem wiedzy na temat mediacji.

Program: Program szkolenia jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Radę w dniu 29 października 2007 roku. Obejmuje standardy I-IV w tym: przebieg postępowania i zasady mediacji, rola mediatora i zasady etyki zawodowej, zastosowanie mediacji i standardy prowadzenia, konflikt: mechanizmy powstawania, procedury rozwiązywania, elementy negocjacji, trening umiejętności praktycznych w postępowaniu mediacyjnym, prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych

Korzyści:
Certyfikat i zaświadczenie
: Uzyskany certyfikat i zaświadczenie stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy stałych mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich sprawców czynu karalnego. Uczestnicy szkolenia będą mogli również ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i sądy.

Trenerzy: Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie wielu warsztatów i szkoleń (również na zamówienie firm i instytucji). Nasi  trenerzy są praktykami i czynnymi mediatorami.

Warunki uczestnictwa i zapisów: Po otrzymaniu wpłaty i przesłaniu formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@wybierammediacje.pl przesyłamy do uczestnika potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona- max 10 osób.

Przewidywany terminy szkolenia:  5, 7, 12, 14, 19 marca w godzinach 8:00-17:00
Cena szkolenia: 1000 zł brutto przy min. 10 osobach
(cena zawiera organizację szkolenia, bufet-kawa, herbata, ciastka, owoce oraz certyfikat i materiały szkoleniowe)

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Gildia Mediacyjna.

Formularz szkoleniowy: formularz

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń :

  1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkolenia organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po uprzednim potrąceniu opłaty organizacyjnej w wysokości 400 zł.(czterysta złotych)
  2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
  4.  W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty.. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.