MEDIACJA W SZKOLE
Szkolenie wprowadzające dla nauczycieli (5h)

Mediator to forma rozwiązywania sporów i konfliktów, która uczy brania odpowiedzialności za popełniony czyn.

Chcąc zainteresować dzieci i młodzież MEDIACJĄ jako formą sprawiedliwości naprawczej należy zaprezentować im odpowiednie postawy oraz pokazać możliwości rozwiązywania sporów bez przemocy.

Projekty szkolne zawsze dotyczą uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Adresaci: szkolenie kierowane jest dla zainteresowanych pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów. Uczestnictwo w szkoleniu „Mediacje w szkole” nie daje uprawnień mediatora. Do uzyskania pełnych uprawnień wymagane jest szkolenie podstawowe w zakresie podstaw mediacji(min 40 h). Dopiero po ich uzyskaniu osoba może zostać mediatorem.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie umiejętności dydaktycznych dotyczących rozwiązywania konfliktów w relacji dorosły-dziecko oraz zapoznanie z technikami mediacyjnymi oraz nabycie umiejętności wprowadzania ich do przestrzeni szkolnej. Szkolenie pozwoli dostrzec rolę tworzenia Klubów Mediatorów w szkołach oraz promować mediacje rówieśnicze.

Program szkolenia:

  • Podstawy mediacji, psychologia konfliktu, podstawy i zasady dobrej komunikacji
  • Psychologiczne zależności relacji dorosły-dziecko
  • Problem agresji psychicznej i fizycznej w szkole
  • Wprowadzenia mediacji rówieśniczych w szkole
  • Odpowiedzialność społeczna i podejmowanie inicjatyw związanych z rozwiązywaniem konfliktów w szkołach
  • Warsztat dotyczący projektowania Klubu Mediacji w szkole

Metodologia prowadzenia szkolenia: Szkolenie prowadzone jest metodą aktywizującą oraz warsztatową.

Zaświadczenie: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia wystawione przez Fundację Gildia Mediacyjna. Wśród uczestników zostaną również wylosowane nagrody książkowe.

Trenerzy: Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie wielu warsztatów i szkoleń (również na zamówienie firm i instytucji). Nasi  trenerzy są praktykami i czynnymi mediatorami, wykładowcami, pedagogami, psychologami, prawnikami oraz trenerami umiejętności psychospołecznych.

Warunki uczestnictwa i zapisów: O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu wpłaty i przesłaniu formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@wybierammediacje.pl przesyłamy do uczestnika potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona.

Przewidywany terminy szkolenia:  wrzesień/październik/listopad 2014

Cena: do ustalenia w zależności od ilości osób w grupie.