jaszak_smallStudent fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pasjonat fotografii mobilnej i nanotechnologii, zintegrowany z internetem- podręcznikowy przykład pokolenia Y, aczkolwiek bycie w stanie offline przez kilka godzin w ciągu dnia jest jego codziennym obrządkiem. Wiąże przyszłość z pracą badawczą
oraz komercjalizacją badań naukowych. Aktywnie uczestniczy w internetowych projektach badawczych, popularyzacji fotografii mobilnej (członek ‚Grupa Moblini’ i maniger IgersTorun, EyeEm Ambassador) oraz rozwoju przędsiębiorczości w grodzie Kopernika.

 

 

Dlaczego mediacja? Mediacja działa, w dodatku jest bezbolesną i efektywną metodą rozwiązywania sporów. Mediacja jest szczególnie cenna, gdy spór dotyczy innej osoby, z którą – przez wybór lub okoliczności – musisz pozostawać w dobrych stosunkach. Rozprawy sądowe rujnują relacje. Ogromną zaletą jest zdolność do uzyskiwania rozstrzygnięcia sporu bez niszczenia relacji.

Mateusz Jaszak
Student Fizyki na UMK

www.newscastofjaszak.cba.pl/aboutjaszak.html
www.eyeem.com/u/deepobserveron