dyks_smallMaciej Dyks – filozof (UAM), mediator, współpracuje od 2009 roku z Ośrodkiem Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu i Inowrocławiu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Mediacje i Negocjacje w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu aby w następnym, 2009 roku uzyskać dyplom mediatora pod okiem trenerów ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych i okołorozwodowych średnio raz w roku podnosząc swoje kwalifikacje podczas specjalistycznych szkoleń. Na swoim koncie ma ministerialne szkolenia z mediacji gospodarczych oraz karnych w ramach programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Od 2014 roku prowadzi również stażystów w Ośrodku Mediacji przy KOPD oraz szkolenia.

 
 
 

Mediacja jest jego pasją, powołał do istnienia fanpage o nazwie ‚ręka na zgodę MEDIACJE’ (https://www.facebook.com/) cieszący się sporą popularnością.

Temat mediacji jest obszerny, do zrobienia jest sporo. W innych krajach ta instytucja działa i sprawdza się doskonale. Natomiast mój kontakt z klientami pokazuje, że w Polsce również istnieje potrzeba mediacji.
Kiedy spotykam osoby takie jak te, które tworzą Gildię Mediacyjną, cieszę się, że nie jestem osamotniony w swoich poglądach i dążeniach.
Wybieram mediację, bo są przejawem dojrzałości społecznej i zaufania. Zachęcam innych, by wyciągali rękę na zgodę dla budowania lepszych relacji. Ja widzę w tym przyszłość.

 

Maciej Dyks
www.facebook.com