W dniu 12 stycznia 2016r. fundacja Gildia Mediacyjna podpisała umowę partnerską na współpracę z Wyższa Szkołą Bankową w Toruniu  w zakresie utworzenia i funkcjonowania Centrum Mediacji GILDIA MEDIACYJNA przy Wyższej Szkole Bankowej.

Centrum Mediacji będzie funkcjonowało w  różnych obszarach: mediatorzy z Centrum będą organizowali w Wyższej Szkole Bankowej bezpłatne dyżury mediacyjne i prawne, szkolenia, konferencje jak również będziemy współorganizowali działania w celu podnoszenia kwalifikacji studentów. Nie zapomnijmy o najważniejszym działaniu powstania Centrum Mediacji czyli prowadzeniu spotkań mediacyjnych kierowanych z sądu jak i mediacji prywatnych.

Agnieszka Abramczyk komentuje powstanie CM „W związku z moją długoletnią współpracą z WSB jako nauczyciela akademickiego, a zarazem mediatora powstał pomysł rozszerzenia działań w obszarze mediacji.  Biorąc pod uwagę zainteresowanie rozwiązywaniem konfliktu w obecności bezstronnej i neutralnej osoby, bo tym jest mediacja i coraz więcej spraw kierowanych z Sądu do mediacji postanowiliśmy otworzyć Centrum Mediacji Gildia Mediacyjna i zaproponować regularne dyżury i wsparcie dla wszystkich, którzy znaleźli się w konflikcie. Należy też dodać, że z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące mediacji w Kodeksie Postępowania Cywilnego, które mówią, ze w przypadku złożenia sprawy do Sądu, musimy wykazać, że próbowaliśmy sprawę rozwiązać na drodze mediacji lub innej metody polubownego rozwiązywania konfliktów lub wyjaśnić powód nieskorzystania z tej możliwości. Sprawy które najczęściej trafiają do mediacji to sprawy z obszaru mediacji cywilnej, czyli mediacje gospodarcze np. o zapłatę z tytułu umów o roboty budowlane, umów sprzedaży, dostawy, najmów,  o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Mediacje cywilne to również mediacje rodzinne i tu mamy całe spektrum spraw: około rozwodowe, ustalenie lub podniesienie alimentów, opieka nad dziećmi – plan rodzicielski, podział majątku wspólnego, opieka nad osobami w rodzinie, o zniesienie współwłasności, o podział spadku. Mediacje cywilne, to również mediacje sąsiedzkie, prawa pracy, mediacje pracownicze. Należy tutaj dodać, że ugoda zawarta przed mediatorem na spotkaniu mediacyjnym po zatwierdzeniu jej  przez Sąd i nadaniu klauzuli wykonalności ma moc ugody sądowej. Z usług Centrum Mediacji może skorzystać każdy kto potrzebuje pomocy i wsparcia w obszarze naszych działań.”