Joanna Rutecka
Joanna Rutecka

Organizatorka Festiwalu Toruń z Pasją
tel. 690 558 347
www.torunzpasja.pl

Beata Romańska
Beata Romańska

www.hanzacafe.com

Ewelina Wojciechowska
Ewelina Wojciechowska

Prezeska Toruńskiej Inicjatywy Obywatelskiej
www.tio.org.pl

Michał Wróblewski
Michał Wróblewski

Mówca motywacyjny i biznesowy, autor i coach kariery.
http://mwroblewski.pl/

Sławomir Stocki
Sławomir Stocki

Nauczyciel akademicki
www.wsb.pl/bydgoszcz

Łaniecki Łukasz
Łukasz Łaniecki

Prawnik Mediator, Negocjator
www.prawnikwmediacji.pl
www.lukaszlaniecki.pl

Krzysztof Duda
Krzysztof Duda

Prezes Inicjatywy Młodych, Członek Rady Okręgu – Chełmińskie
www.duda.biz.pl
www.KrzysztofDuda.blogspot.com

Mathieu Wójcik
Mathieu Wójcik

Prezesa toruńskiego Stowarzyszenia Iron Help
www.facebook.com

Izabela Reksa
Izabela Raksa

prawnik, mediator

Doradcy Metodyczni
Doradcy metodyczni TODM i DN- pracownia humanistyczna